Prekių katalogas

Garantijos ir grąžinimas

 •  Prekių   garantija ir grąžinimas

   Prekės savybės ir dydžiai bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.
  Pagal Vartotojų teisių apsaugos įstatymą:
  1. Prekė turi būti tinkamos kokybės, t. y. prekės savybės neturi būti blogesnės, nei yra numatyta tai prekei taikomame techniniame reglamente (jeigu jis yra) ir prekės pirkimo–pardavimo sutartyje.
  2. Prekės savybės atitinka pirkimo–pardavimo sutarties sąlygas, jeigu:
    1) prekė atitinka prekės gamintojo nurodytus pateikiamų norminių dokumentų reikalavimus;
    2) prekė tinka naudoti tam, kam paprastai tokios rūšies prekės naudojamos;
    3) prekė atitinka kokybinius rodiklius, kurių galima tikėtis atsižvelgiant į prekės prigimtį bei prekės gamintojo, jo atstovo ar pardavėjo viešai paskelbtus pareiškimus dėl prekės kokybės.

   Gamintojas tam tikroms prekių rūšims suteikia tam tikrą laiką galiojančią daiktų kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomi tokių prekių aprašymuose.
  Tuo atveju, kai Gamintojas tam tikroms prekių rūšims daiktų kokybės garantijos nesuteikia, galioja garantija, numatyta atitinkamų teisės aktų-privalomą teisinę 2 m. garantiją (CK 6.2287 str. 10 p.). 
  Tais atvejais, kai remiantis teisės aktais konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, Pardavėjas įsipareigoja tokias prekes parduoti  taip, kad būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.
  Pardavėjas neatsako už tai, kad  prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl  naudojamo vaizduoklio ypatybių.
  Garantijos galiojimo sąlygos:
  surenkant gaminį pirkėjas laikosi prie gaminio pridėtos surinkimo instrukcijos;
  garantija taikoma prekių kokybės trūkumams, atsiradusiems dėl gamintojo kaltės ir prekės transportavimo pardavėjo transportu.
  Pirkėjas praranda teisę į nemokamą garantinį aptarnavimą šiais atvejais:
  pirkėjas nesilaikė prekės eksploatacijos ir priežiūros taisyklių;
  prekės buvo sugadintos dėl pirkėjo kaltės;
  Garantija netaikoma naturaliam nusidėvėjimui, ratų padangom ir kamerom.

  Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos bei grąžinamos vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“ bei ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių patvirtinimo“.

  Vartotojas turi teisę nutraukti prekių pirkimo–pardavimo ar paslaugų teikimo sutartį, sudarytą naudojant ryšio priemones, pranešdamas raštu apie tai pardavėjui ar paslaugų teikėjui per 7 darbo dienas nuo prekių pristatymo dienos (kai prekės perkamos) ar sutarties sudarymo dienos (kai paslaugos teikiamos).  
  Norėdamas grąžinti prekę (-es), Pirkėjas turi pranešti apie tai el.paštu arba tel. numeriu +370 655 54949
  Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:
  • grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;
  • prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
  • prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.). Šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė. Prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimų, kurie buvo būtini norint apžiūrėti prekę, negalima laikyti esminiais prekės išvaizdos pakeitimais;
  • grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;
  • grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą (jei jis buvo išduotas) ir užpildytą grąžinimo dokumentą.
  Grąžinamas prekes Pirkėjas gali pristatyti pats adresu Sudervės g. 17, Avižieniai, į atsiėmimo punktą ''Vežimėlių kampelis'',  iš anksto susiderinus telefonu +370 65554949. 
  Kai grąžinama gauta ne ta prekė ir/ar nekokybiška prekė-akivaizdus brokas, Pardavėjas įsipareigoja pasiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi analogiškų prekių, jis grąžina Pirkėjui už prekę (-es) ir už prekės (-ių) pristatymą sumokėtus pinigus.

  kokybiškų surinktų arba bandytų rinkti baldų grąžinti negalima;
  prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
  tuo atveju, kai prekės grąžinimo priežastis yra netinkama kokybė -gamyklinis brokas, mes įsipareigojame savo lėšomis pakeisti netinkamos kokybės prekės dalį į tinkamos kokybės prekės dalį arba grąžinti už prekę sumokėtus pinigus;
  prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
  grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo  gauta;
  Už prekes įsigytas el.parduotuvėje ir grąžintas, pinigai į pirkėjo sąskaitą, bus grąžinti per 10 kalendorinių dienų nuo prekės grąžinimo dienos. 
  Garantija netaikoma naturaliam nusidėvėjimui ratų padangom ir kamerom
  Už mokamas paslaugas pinigai negrąžinami.
   
   Pirkėjo teisė įgyvendinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 738 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimo Nr. 697 “Dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo” pakeitimo ir Civilinio kodekso 6.22810 ir 6.22811 straipsniuose nustatyta tvarka.
   
    Prašymą/skundą dėl elektroninėje parduotuvėję įsigytos prekės gali pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, faks. 8 5 279 14 66, interneto svetainė www.vvtat.lt) ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/ 

      Pirkėjo teisė pasinaudoti neteismine skundų ir žalos atlyginimo tvarka, sprendžiant tarp pardavėjo ir vartotojo kilusius ginčus (CK 6.2287 str. 16 p.). 

  Susipažinkite su sąrašu  prekių, kurios negali būti keičiamos, grąžinamos.
  Vežimėliai priklauso '' antžeminio transporto priemonių'' grupei ir pagal 
  LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMO

  DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2001 M. BIRŽELIO 11 D. NUTARIMO NR. 697 „DĖL MAŽMENINĖS PREKYBOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
  2014 m. liepos22 d. Nr. 738 
  II SKYRIUS
  PREKIŲ KEITIMAS IR GRĄŽINIMAS
  PIRMASIS SKIRSNIS
  TINKAMOS KOKYBĖS PREKIŲ KEITIMAS IR GRĄŽINIMAS
  14. Tinkamos kokybės prekės keičiamos ir grąžinamos Civilinio kodekso 6.362 straipsnyje nustatytais atvejais ir sąlygomis. 
  17. Vartotojo reikalavimas pakeisti nusipirktą tinkamos kokybės prekę analogiškomis prekėmis arba grąžinti sumokėtus pinigus dėl Civilinio kodekso 6.362 straipsnyje nurodytų priežasčių gali būti tenkinamas tik tada, kai pardavėjas sutinka, įsigijus šias prekes: -
  17.15. antžeminio transporto priemones (kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą – 8701–8716); 

  Jei turite klausimų susijusių su  parduodamų prekių kokybe, garantija ar grąžinimu, prašome kreiptis žemiau nurodytais kontaktais:

  +370 655 54949
  info@vezimeliu-kampelis.lt

  Prisidėdami prie ekologinės iniciatyvos „Tegul žemėj Lietuvos ąžuolai žaliuos“, kartu su užsakymu popierinių sąskaitų klientams nebesiunčiame.
  Produktų vartojimo instrukcijų taip pat nebesiunčiame. Detalias instrukcijas galite rasti mūsų tinklapyje, produktų aprašymuose. 

   

  Skaityti daugiau
  Prekių nėra.